DOA -doa Ku... Ya Allah....

... اشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمد رسول الله .....YA ALLAH...AMPUNKAN AKU ....Bimbinglah Aku di jalan -MU.. TETAPKAN AKU DALAM KASIH SAYANGMU, ......AMPUNKAN SEGALA KESALAHAN dan DOSA-DOSAKU..DOSA DAN KESALAHAN KEDUA IBU BAPAKU..DAN SEMUA MUSLIMIN MUSLIMAT....KUMPULKAN AKU BERSAMA PARA NABI DAN RASUL...YA ALLAH ...KEKALKAN AKU DAN KETURUNANKU DALAM ISLAM DAN BERIMAN KEPADAMU....YA ALLAH.YA ALLAH, HIDUPKAN AKU DALAM KEADAAN MERENDAH DIRI, MATIKAN AKU DALAM KEADAAN MERENDAH DIRI DAN BANGKITKAN AKU (PADA HARI QIAMAT) DI DALAM GOLONGAN ORANG-ORANG YANG MERENDAH DIRI.. استغفر الله العظيم ASTAGFIRULLAHALAZZIM....سبحان الله...SUBHANALLAH ...الحمد لله..ALHAMDULILLAH...الله أكبر..ALLAHUAKHBAR.....ALLAHUMA SOLLIALA SAYIDINA MUHAMMAD....WAALA ALIMUHAMMAD..........

Selasa, 11 Disember 2012

HAKIKAT PENGURUSAN QOLBU

 HAKIKAT PENGURUSAN QOLBU


Gambar hiasan : Muhammad nurul qalbu
Al-qalb adalah lafadz musytarak (memiliki banyak makna). Secara literal, al-qalbu boleh bermakna hati, isi, lubuk hati, jantung, inti (lubb), akal (‘aql), kekuatan, semangat, keberanian, bahagian dalam (bâthin), pusat, tengah, bahagian tengah (wasath), dan yang murni (khâlish, mahdh)

Al-Quran sendiri menggunakan kata qalb dengan makna yang beragam, namun tidak pernah keluar dari makna-makna di atas. Jika diperhatikan dengan saksama, makna qalbu di dalam al-Quran berkisar pada pengertian-pengertian berikut ini.

Pertama, makna al-qalbu berhubungan dengan upaya memahami, mengerti, tadabbur, dan berfikir.  Kata qalbu dengan makna seperti ini ditunjukkan oleh ayat-ayat berikut ini.

Allah Swt. Berfirman, ertinya :"Mereka mempunyai qalbu (quluub) tetapi tidak dipergunakan untuk memahami (yafqahuuna) ayat-ayat Allah. (QS al-A’raf [7]: 179).

Qalbu pada ayat ini, bermakna akal.  Sebab, Allah swt mengaitkannya dengan al-fiqh (pemahaman).   

Qalbu juga bermakna ilmu.  Ini ditunjukkan oleh firman Allah swt; "Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, sementara qalbu-qalbu mereka telah dikunci mati, sehingga mereka tidak mengetahui (ya’lamûn) (kebahagiaan beriman dan berjihad). (QS at-Taubah [9]: 87).

Al-Quran menggunakan kata qalbu dengan makna tadabbur (berfikir mendalam).  Allah swt berfirman; "Mengapa mereka tidak mentadabburi al-Quran ataukah di dalam qalbu-qalbu  mereka ada penutupnya?" (QS Muhammad [47]: 24).

Bahkan, secara nyata Allah swt memberi makna qalbu dengan akal-fikiran:
"Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati (qulub) yang dengan itu mereka dapat berfikir (memahami)". (QS al-Hajj [22]: 47).

Qalbu dengan makna akal fikiran juga termaktub di dalam surat Muhammad (47) ayat 16 dan surah al-A’raaf (7) ayat 100.
             
Kedua, qalbu bermakna perasaan (wijdân/fu’âd), baik yang benar mahupun yang salah. Banyak sekali ayat-ayat al-Quran yang menegaskan hal ini. Misalnya: kekhusyukan (QS al-Hadid [57]: 16), kelembutan dan kasih sayang (QS al-Hadid [57]: 27), perasaan tergoncang (QS al-Anfal [8]: 3), takut dan khawatir (QS Ali Imran [3]: 151), sombong (QS al-Mukmin [40]: 35), marah (QS at-Taubah [9]: 15), ketenangan dan ketenteraman (QS ar-Ra’du [13]: 28), keraguan dan syak (QS at-Taubah [9]: 110), keras dan degil (QS al-Baqarah [2]: 74).

Qalbu dengan makna semacam ini merupakan madhaahir (penampakan) dari naluri-naluri manusia. Oleh kerana itu, qalbu dalam konteks seperti ini tidak dapat menetapkan mana yang harus ada dan mana yang tidak. Bahkan, qalbu dengan pengertian seperti ini, menjadi tempat bercampurnya perasaan baik dan buruk.

Salah satu erti penting qalbu adalah qalbu sebagai tempat bersemayamnya iman dan takwa. Iman adalah pembenaran pasti tanpa sedikit pun keraguan.  Lalu, pembenaran ini diendapkan di dalam qalbu dengan tetap menyertakan pemikiran ke dalamnya.  Seterusnya perasaan dan pemikiran tersebut disatukan secara sempurna, penuh keyakinan, ketenangan, dan selalu disesuaikan dengan akal fikirannya. Agar keyakinan tersebut menjadi keyakinan yang pasti tanpa ada sedikitpun keraguan, maka, keyakinan tersebut harus seiring dengan akal.   Apabila di dalam qalbu telah terwujud dua hal, yakni keyakinan pasti dan kesesuaian keyakinan itu dengan akal, maka terbentuklah iman yang benar.   Berhubungan dengan masalah ini, Allah swt berfirman:

"…kecuali orang yang dipaksa, sementara  qalbunya tenang dalam keimanan". (QS an-Nahl [16]: 106).

"Mereka itulah yang dituliskan di dalam qalbu mereka iman". (QS al-Mujadalah [58]: 22).

"Akan tetapi, katakanlah, “Kami telah tunduk,” kerana iman itu belum masuk ke dalam qalbu kalian. (QS al-Hujurat [49]: 14).

Selain sebagai tempat iman, qalbu juga tempat bersemayamnya keraguan, syak, bahkan penolakan terhadap kebenaran. Allah Swt. menegaskan hal ini:

"Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memalingkan qalbu-qalbu kami setelah Engkau menunjuki kami. (QS Ali Imran [3]: 8).

Dari sinilah dapat difahami, betapa pentingnya peranan akal dalam membimbing dan mengarahkan qalbu; agar qalbu selalu mengimani hal-hal yang wajib untuk diimani, dan menolak hal-hal yang tidak boleh diimani.   Jika qalbu tidak mendapatkan bimbingan dari akal, niscaya qalbu boleh terperangkap dalam kekeliruan.  Boleh jadi, qalbu akan mengimani dan merasa tenteram terhadap sesuatu yang harusnya tidak boleh diimani, atau malah mengingkari sesuatu yang harusnya ia imani.  Untuk itu, qalbu harus selalu dibimbing oleh pemahaman Islam, agar ia tidak terjatuh pada keyakinan dan perasaan yang salah.

Selain iman dan keraguan, takwa juga terdapat di dalam qalbu. Takwa adalah perasaan takut kepada Allah swt yang diiringii dengan menjalankan syariatNya dan menjauhi laranganNya. Hal ini dijelaskan dalam al-Quran:

"Demikianlah (perintah Allah). Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah (ibadah), sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan qalbu". (QS al-Hajj [22]: 32).

DARI PENJELASAN di atas dapat disimpulkan bahawa, makna qalbu mencakup akal fikiran dan perasaan.   Oleh kerana itu, kebersihan dan kesucian hati tergantung kepada kebersihan akal dan perasaan.  Sedangkan kebersihan akal dan perasaan ditentukan oleh kesesuaiannya dengan 'aqidah dan syariat Islam, dan kesuciannya dari pemikiran dan aturan thaghut.   Dengan kata lain, agar seseorang qalbunya bersih, perasaan dan fikirannya harus tunduk, dibentuk, dan dibimbing oleh 'aqidah dan syariat Islam.   Meskipun seorang Muslim memiliki perasaan untuk mendekatkan diri kepada Allah sangat kuat, akan tetapi jika pemikirannya dibentuk oleh aqidah dan sistem kufur, tentunya kita tidak boleh menyatakan qalbunya bersih.  Seorang Muslim yang asyik masyuk dengan ibadah ritual dan akhlak semata, namun dalam bermuamalah masih melibatkan diri dengan muamalah ribawiy serta amalan-amalan perniagaan yang bertentangan dengan syariat Islam, maka rosaklah qalbunya.

SAYANGNYA, persepsi masyarakat tentang kebersihan qalbu, masih sebatas kebersihan pada aspek-aspek kejiwaan (nafsiyyah) belaka, seperti tumbuhnya sifat sabar, tawadduk, rendah hati, qana'ah, dan sifat-sifat lain di dalam dirinya.  Sementara itu, mereka tidak pernah memperhatikan metode dan landasan dasar (tolok ukur) yang digunakan untuk membentuk sifat-sifat tersebut.  Akhirnya, pembentukan sifat-sifat tersebut terlepas dari 'aqidah dan syariat Islam.  Mereka menumbuhkan sifat-sifat tersebut di dalam qalbunya berdasarkan prinsip-prinsip universal dan ajaran-ajaran selain Islam; misalnya Taoisme, Budhisme, dan sebagainya.  

Benar, metode dan cara itu boleh juga menumbuhkan sifat-sifat yang baik, namun, sifat-sifat itu terpisah dari 'aqidah dan hukum Islam.  Sebab, metode dan landasan yang digunakan untuk membentuk sifat-sifat itu tidak lahir dari aqidah dan syariat Islam. Padahal, akhlak (karaktor) seorang Muslim mesti terbentuk dari al-Quran dan Sunnah.  Akhlaq seorang Muslim tidak boleh lahir dari prinsip-prinsip universal atau ajaran selain Islam, akan tetapi harus lahir dari 'aqidah Islam.   Untuk itu, walaupun seorang Muslim memiliki sifat-sifat yang baik, namun, jika sifat-sifat itu lahir dari ajaran-ajaran non Islam, qalbunya telah rosak.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahawa, kebersihan dan kesucian qalbu ditentukan oleh dua hal.  Pertama, kebersihan pemikiran, dan kedua, kebersihan nafsiyyah (pola sikap).

Wallahu a’lam
(Ust. Hari Moekti)
http://epondok.wordpress.com/2012/12/12/kehebatan-amalan-zikrullah/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Follow by Email